Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 04 2023
Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական կառավարման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ նյութերով/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 04 2023
Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային որոշ բնութագրերի փոխհարաբերությունների դինամիկան՝ անձի հասունացման տարբեր փուլերում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուլ. 01 2023
Քվանտային էլեկտրոնիկայի համար հեռանկարային բյուրեղների էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիա ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հուն. 30 2023
Հայաստանի մոլիբդենիտային խտանյութերից ռենիումի կորզման և լեգիրված մարտենսիտային ծերացող փոշեպողպատների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մետալուրգիա ( Ե.16.02 )
Հուն. 29 2023
Եվրոպայի հայկական լոբբին՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության հարաբերությունների զարգացման դերակատար ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հուն. 29 2023
Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա /ՀՀ օրինակով/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 28 2023
Հակոբ Օշականի փոքր արձակը /հոգևորի և բնազդայինի խնդիրը/ Երևանի պետական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Հուն. 23 2023
Ծանր մետաղների հանդեպ կայուն նոր քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների անջատումը, ուսումնասիրումը և կիրառման հեռանկարները կենսատարրալուծման գործընթացներում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Հուն. 23 2023
5-րդ դիրքում ցիկլոհեպտանի հետ սպիրոհամակցված բենզո[h]խինազուլինների սինթեզը և հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Հուն. 22 2023
Մեծ հեռավորությամբ բլազարների բազմահաճախային ճառագայթման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
Հուն. 16 2023
Մտավորականության գեղարվեստական քննության փորձը Զապել Եսայանի վիպագրության մեջ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Հուն. 16 2023
Առանձին կառավարելի վարակների համաճարակաբանական հսկողության և իմունականխարգելման բնութագիրը Հայաստանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Համաճարակաբանություն ( ԺԴ.00.16 )
Հուն. 15 2023
Իշեմիկ միտրալ հետհոսքի առաջացման մեխանիզմները, դինամիկան և կանխորոշիչները տարբեր տեղակայման սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ Լևոն Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ Սրտաբանություն ( ԺԴ.00.04 )
Հուն. 15 2023
ԱԱԳԼ-ի էլեկտրոնային գծային արագացուցչի 75 ՄԷՎ էներգետիկ ռեժիմի և ցածր ինտենսիվության ռեժիմների ստացման ուսումնասիրությունները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա ( Ա.04.20 )
Հուն. 10 2023
Հեռանկարային գազային սենսորներ՝ մետաղօքսիդային նանոկոմպոզիտների հիման վրա Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )