Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 21 2023
Սփյուռքը ժամանակակից պատմագիտական-տեսական դիսկուրսում (20-րդ դ. վերջ-21-րդ դ. սկիզբ) Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 21 2023
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները կոալիցիոն կառավարության պայմաններում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Դեկ. 21 2023
Հայաստանի կինոթատրոնների ինտերիեր դիզայնը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Դեկ. 21 2023
Ընտրախավերի էվոլյուցիայի ազդեցությունը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա /2003-2020/ Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային հարաբերություններ ( ԻԳ.00.04 )
Դեկ. 20 2023
Նախատիպի գեղարվեստացման սկզբունքները Եղիշե Չարենցի պոեզիայում Երևանի պետական համալսարան Գրականության տեսություն ( Ժ.01.04 )
Դեկ. 20 2023
Ժամանակ հասկացույթի առկայացումը բրիտանական հեքիաթներում (հայկական հեքիաթների զուգադրությամբ) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 19 2023
Հայցային վաղեմության քաղաքացիաիրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Դեկ. 19 2023
Սնդիկով աղտոտման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության խոշոր քաղաքներում ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Դեկ. 19 2023
Էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրը ռազմավարական գնահատման համատեքստում /ՀՀ օրինակով/ Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Դեկ. 19 2023
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական բարեփոխումների արդիականացման հիմնախնդիրը ազգային անվտանգության համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Դեկ. 18 2023
Հրաբխածին տուֆաքարերի արդյունահանման թափոնների հենքով անցեմենտ արհեստական քարանյութերի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա ( Ե.23.01 )
Դեկ. 15 2023
THERMUS SCOTODUCTUS K1 շտամի ջերմակայուն ԴՆԹ պոլիմերազ I-ի հետերոլոգիական էքսպրեսիան, բնութագրումը և կենսատեխնոլոգիական ներուժը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 15 2023
Անգլերենի համակցված ուսուցման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ԲՈՒՀում Երևանի պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Դեկ. 15 2023
Ցեմենտային բետոնե և ցեմենտագրունտե տարրերի դեֆորմացվելու և քայքայվելու նկատմամբ դիմադրության վարքը՝ պայմանավորված դեսորբցիոն պրոցեսներով ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Դեկ. 15 2023
SO2-ի առկայությամբ ջրածնաթթվածնային խառնուրդի ցածրջերմաստիճանային բոցերի առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )