Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Օգս. 28 2023
Երևանի փոքր կենտրոնի վերաարժեվորման գեղագիտական խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Օգս. 22 2023
Անձի մասնագիտական անվտանգության հոգեբանական նախադրյալների ապահովումը ՏՏ կիրառման պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Օգս. 12 2023
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն և քրեական վարույթ իրականացնող մարմինների փոխգործողության հիմնախնդիրները հանցագործությունների կանխարգելման և քննության համատեքստում Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 26 2023
Լեռնային բացահանքի տեկտոնական խզումներով թուլացած կողի կայունության երկրամեխանիկական հիմնավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 25 2023
Էդվարդ Օլբիի ստեղծագործական մեթոդի տրանսֆորմացիաները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Հուլ. 25 2023
Կոշիկի միացքների ամրության գնահատման եղանակների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա ( Ե.19.01 )
Հուլ. 18 2023
Մետաղական հանքավայրերի շահագործման բաց եղանակից ստորգետնյա եղանակին անցման տեխնոլոգա-կազմակերպչական արդյունավետ լուծումների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 14 2023
Ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը ծերացման երևույթների հաշվառմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 14 2023
Տարածքային փոփոխությունների իրավաչափության հիմքերը ժամանակակից միջազգային իրավունքում Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 13 2023
«Անապատի օդապարուկների» կառուցվածքը, ձևերը, թվագրությունը և գործառույթը Երևանի պետական համալսարան Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Հուլ. 13 2023
Պարսկական դասական պոեզիայի արձագանքներն Իրանական ժամանակակից կերպարվեստում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն ( ԺԷ.00.03 )
Հուլ. 11 2023
Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստիտուտը՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրացման ձև ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 11 2023
Տեղեկատվության ազատության ապահովման ու պաշտպանության ժամանակակից հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /սահմանադրաիրավական երաշխիքների և եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում/ Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 10 2023
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուլ. 06 2023
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցության գնահատումը /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )