Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 11 2021
Կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Նոյ. 05 2021
GERANIACEAE JUSS. ընտանիքը Հայաստանում Երևանի պետական համալսարան Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Նոյ. 05 2021
Հողակոշտերի ռոտորային մանրիչով կարտոֆիլահանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Նոյ. 04 2021
Հողի մեքենայական դեգրադացիայի կանխարգելման բանվորական օրգանի մշակում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Հոկ. 29 2021
Օբյեկտների հայտնաբերման համակարգերի մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ ( Ե.12.01 )
Հոկ. 28 2021
Կալցիում կարգավորիչ հորմոնալ համակարգի դերը սրտի գործունեության մեխանիզմներում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 )
Հոկ. 28 2021
Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հոկ. 28 2021
Բնական հիմքով սորբենտներ և դրանց օգտագործումը ծանր մետաղները ջրից հեռացնելու համար ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Հոկ. 22 2021
Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները Արցախի պետական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Հոկ. 21 2021
Անցումային մետաղների (Mo, W, Mn, Re) կարբիդների, բորիդների եվ բորի կարբիդի միկրոալիքային ճառագայթմամբ սինթեզը, դրանց ֆիզիկամեխանիկական և կատալիտիկ հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Հոկ. 21 2021
Ֆինանսական վիճակի վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ խմիչքների արտադրության նյութերով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հոկ. 18 2021
Մեղքի և պատժի համաչափության սկզբունքների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները սահմանադրական նոր կարգավորումների և Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 18 2021
Անձնական տվյալների պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի հիմնահարցերը. համեմատական իրավական վերլուծություն Երևանի «Գլաձոր» համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 16 2021
Դիֆրակցված ռենտգենյան փնջերի որոշ առանձնահատկություններ արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հոկ. 15 2021
Ահվազ քաղաքի զարգացման և նրա էկոլոգիական վիճակի վրա ռելիեֆի ազդեցության գնահատումը աերո և տիեզերական նկարների վերծանման միջոցով Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )