Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 04 2023
Միջարաբական համագործակցության առանցքային հիմնախնդիրները Մերձավոր Արևելքում 1991-2011 թվականերին ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Մարտ 30 2023
Պանթիւրքիզմը և Իրանը /պատմություն, գաղափարախոսություն, քաղաքականություն/ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 28 2022
Հայաստանի գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում 1991-2015թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 15 2022
Թուրք-հունական հարաբերությունները «դաշնակցային կոնֆլիկտների» համապատկերում /1950-1990-ական թթ./ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 30 2022
Ներպաղեստինյան քննարկումներն ու հակասությունները Իսրայելա-Պաղեստինյան դիսկուրսի համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 27 2022
Ներքաղաքական իրադրությունն Իրանում Մահմուդ Ահմադինեժադի կառավարման տարիներին /2005-2013թթ./ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 03 2021
Ույղուրական գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում /20-րդ դարի երկրորդ կես- 2010-ական թթ./ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Փետ. 10 2021
Լևանտի հայ համայնքները 1878-1918 թթ. Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Փետ. 04 2021
Մուսուլմանական ռեֆորմիզմը Դաղստանում. Իսլամական քաղաքականությունը և մուսուլմանական կրթությունը ռուսական հեղափոխությունից հետո Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Նոյ. 09 2020
Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Դեկ. 23 2019
Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Նոյ. 22 2019
Թուրքիայի հանրապետության և Սիրիայի արաբական հանրապետության փոխհարաբերությունները տարածաշրջանային հիմնախնդիրների համատեքստում 1991-2010թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 24 2019
Մեսխեթցի թուրքերի հիմնախնդիրը Վրաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 24 2019
Պահպանողականությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում` պատմական, գաղափարախոսական և սոցիալ-մշակութային զարգացումների համապատկերում /ժողովրդավարական և <<Արդարություն և զարգացում>> կուսակցությունների կառավարման շրջաններ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Մայ. 17 2019
Պատմաաշխարհագրական Սիրիայի հայ համայնքը 16-18-րդ դդ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )