Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 19 2021
Հայաստանի տարածքային շահերին վերաբերվող XX դարի սկզբին ստորագրված պայմանագրերի վավերականության խնդիրը Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 19 2021
Պետությունների տնտեսական ինքիշխանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուն. 15 2021
Զինված հակամարտության կողմերի կատարած պատերազմական հանցագործությունների քննության միջազգային-իրավական և կազմակերպական հիմքերը Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 22 2019
Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների միջազգային իրավական կարգավորման հիմնահարցերը Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուն. 30 2019
Nostrification - 586 Շանհայի համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուն. 15 2018
Nostrification - 568 Ճոնգնանի տնտեսագիտության և իրավունքի համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 02 2016
Ցեղասպանության և մարդկայնության դեմ ուղղված այլ հանցագործությունների ժխտումը և խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակումը. միջազգային-իրավական ասպեկտներ Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 04 2015
Միջազգային իրավական պատասխանատվության կապակցությամբ պետությունների իրավահաջորդության որոշ հիմնահարցեր Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Մայ. 30 2015
Մարդու էկոլոգիական իրավունքները և դրանց երաշխավորման միջազգային իրավական գործիքակազմը Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Մայ. 27 2015
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի դերակատարությունը միջազգային իրավաստեղծման գործընթացում Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Ապրիլ 25 2015
Միջազգային քրեական դատարանների արդարադատական գործունեության առանձնահատկությունները և դրանց ակտերի նախադեպային նշանակությունը Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Ապրիլ 25 2015
Ռազմական գործողություններ վարելու նոր միջոցների կիրառության միջազգային-իրավական կարգավորման որոշ հիմնահարցեր Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Դեկ. 05 2014
Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Դեկ. 05 2014
Ինքնորոշման իրավունքի արդի հիմնահարցերը միջազգային իրավունքում Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Մայ. 12 2014
Ճանաչման ինստիտուտի միջազգային-իրավական հիմնահարցերը Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )