Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 14 2023
<<Շահնամեն>> և երաժշտությունը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հոկ. 11 2023
Կոնստանտին Օրբելյանի ստեղծագործությունը և գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Փետ. 09 2023
Հայ Ավանդական օրորներ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Դեկ. 08 2022
Բեգլար Ամիրջանի կատարողական արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հոկ. 31 2019
Հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային շարքերը (1960-1980-ական թվականներ) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հոկ. 03 2019
Հայկական դաշնամուրային երաժշտությունը մանկապատանեկության համար. դաշնամուրի մեկնաբանումը և կատարողական խնդիրների առանփնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հուն. 27 2019
Հայ երաժշտագեղագիտական մտքի զարգացման ուղիները (XIX դարի երկրորդ կես - XX դար) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հուլ. 06 2018
Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի մխիթարյան երգվածքում Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Դեկ. 25 2017
Իրանահայ կոմպոզիտորական արվեստը XX դարում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հուն. 12 2017
Հայ երաժշտական կյանքը Անդրկովկասում (1901-1910) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Փետ. 23 2017
Մարգարիտ Բաբայանը և հայ երաժշտական արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Դեկ. 22 2016
Հայ հիմներգության ձևավորման հայեցակարգը ուսումնասիրման արդի փուլում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հուն. 30 2016
Հայոց ավանդական հարսանեկան գովքերը հնագույն ծեսի համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Հուն. 30 2016
Դաշնամուրը հայ կոմպոզիտորների կամերային-գործիքային ստեղծագործություններում (XX դարի երկրորդ կես) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Ապրիլ 14 2016
Երաժշտության ընկալումը հայ միջնադարյան մեկնողական ավանդույթում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )