Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 22 2022
Գրաֆների կողային ներկումներ նվազագույն քանակությամբ պալիտրաներով Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հնվ. 20 2022
Ոչ դասական տրամաբանության ֆորմալ համակարգեր և թեորեմների մեքենայական արտածելիություն մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառությամբ Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հնվ. 20 2022
Գրաֆների միջակայքային ներկումներ նախապես տրված սահմանափակումներով Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 22 2021
Տարբեր տրամաբանական համակարգերի որոշակի քանակական և որակական հատկությունների հետազոտում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 22 2021
Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված տրոհումների հետազոտում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 12 2019
Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 12 2019
Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի իրականացման մասին Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 12 2018
Տրամաբանական որոշ համակարգերում արտածումների բարդության գնահատականների ճշգրտում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 12 2018
Գծայնացվող ծածկույթներ վերջավոր դաշտերում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 09 2017
Գրաֆների միջակայքային կողային ներկումների հետազոտում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Մայ. 13 2017
Nostrification - 515 Օքսֆորդի համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Դեկ. 14 2016
Գրաֆների ներկումներ լոկալ պայմաններով Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Մարտ 30 2016
Գրաֆների միջակայքային տոտալ ներկումներ Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 19 2015
Որոշ դասերի գրաֆների ճիշտ կողային ներկումների բազմության մեջ միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի էքստեմալ արժեքների մասին Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 10 2014
Օրիենտացված գրաֆների գագաթային համարակալում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )