Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 26 2024
Կովկասյան գյուրզայի թույնի և խնկածաղկի եթերայուղի համակցված պատրաստուկի հակացավային և հակաբորբոքային ազդեցությունների հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մարտ 30 2023
Ֆրուկտոզով հրահրված նյութափոխանակության խանգարումների և հակախոլինէսթերազային ակտիվությամբ բուսական միջոցներով պրոտեկցիայի նեյրոնային և անոթային ցուցանիշները ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Սեպ. 29 2022
Պարկինսոնի հիվանդության մոդելի վրա միջինասիական կոբրայի թույնի և մելանինի պաշտպանիչ ազդեցության պայմաններում սև նյութի նեյրոնների սինապսային պրոցեսները կորտիկոնիգրալ պրոյեկցիաներում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Սեպ. 22 2022
Զարկերակային բարոռեցեպտորային ռեֆլեքսը որպես վեգետատրոպ դեղերի ազդեցության թիրախ և մաթեմատիկական մոդելավորման օբյեկտ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Հուլ. 20 2021
Նոր ազոտ-պարունակող միացությունների արդյունավետության գնահատումը կենդանիների օրգանիզմում էպիլեպտաձև վիճակների կասեցման համար ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մարտ 18 2021
Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում պալիդոնիգրալ պրոեկցիայի մորֆոֆունկցիոնալ հետազոտությունը՝ NAJA OXIANA, MONTIVIPERA RADDEI թույներով և գալարմինով պրոտեկցիայի պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մարտ 16 2021
Առնետների վերարտադրողական համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի էլեկտրական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Սեպ. 24 2020
Հայաստանում բնակվող չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցած անձանց մոտ ֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական փոփոխությունների գնահատում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Դեկ. 24 2019
Էթանոլային թունավորման պայմաններում առնետների գլխուղեղի բջջային կառույվներում տաուրինի ազդեցության հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Դեկ. 19 2019
Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի դեմ իմունաբանական հակաթույնի ստացումը և արդյունավետության գնահատումը ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Սեպ. 26 2019
Միզատար համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվությունը առնետների մոտ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Դեկ. 18 2018
Նյարդաէնդոկրին ֆունկցիաների խանգարման ախտաֆիզիոլոգիական ասպեկտները առաջին պսիխոտիկ էպիզոդով հիվանդների մոտ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մայ. 10 2018
Տաուրինի կանխարգելիչ դերը հոգեհուզական սթրեսի զարգացման մեխանիզմներում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Դեկ. 26 2017
Montivipera latifi օձի թույնով պայմանավորված էրիթրոցիտար ստվերների և հսկա միլամել վեզիկուլների մորֆոֆունկցիոնալ խանգարումները ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Նոյ. 16 2017
Ֆիտոթերապիայի նյարդապաշտպան արդյունավետության գնահատումը դիաբետի պայմաններում վնասված նստանյարդի վերականգնման ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )