Արցախի պետական համալսարան

Կրճատ անվանում
ԱՐՊՀ
Հասցե
375000 ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Մ.Գոշի 5
Հեռ.
(+374 47) 940491, (+374 47) 971214
Էլ․ փոստ
rector@asu.am
Թույլատրելի թվանիշներ:
Է.00.01 , Ժ.01.02