Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Կրոնագիտության Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
068
Համաշխարհային պատմության Երևանի պետական համալսարան
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
069