Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Էներգետիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ջերմաէներգետիկա
Ե.14.03
043