Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Առողջապահության կազմակերպման Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն
ԺԴ.00.05
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում
ԺԴ.00.17
045