Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Sep 18 2020
Հավանականային բնույթ ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների հետազոտումն ու կառավարումը դիսպերսիայի միջոցով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Sep 17 2020
Development of the fault-tolerant L1 adaptive control sistemfor multirotor unmanned aerial vehicle National Polytechnic University of Armenia Control, control systems and their components ( Ե.13.01 )
Sep 30 2019
Nostrification - 591 Էռլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Dec 21 2016
Լարման ցածրացնող կերպափոխիչով էլեկտրաշարժիչի արագության ռոբաստ կառավարման համակարգի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Sep 02 2016
Բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիաների մեթոդով բազմաչափ դիսկրետ կառավարման համակարգերի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Feb 26 2016
Nostrification - 474 Մոսկվայի պետական շինարարական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Sep 04 2015
Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը սկալյար չափանիշների միջոցով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Apr 16 2015
Օպտիմալ կառավարման խնդիրներում որակի ֆունկցիոնալի գնահատումը փոփոխվող եզրային պայմանների դեպքում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Dec 19 2014
Բազմաչափ կառավարման համակարգերի հետազոտումը և նախագծումը քանակական հետադարձ կապի տեսության հիման վրա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Sep 05 2014
Թռչող ապարատներից վերգետնյա օբյեկտների հետևման ռոբաստ համակարգի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Apr 11 2014
Բազմաչափ ոչ գծային կառավարման համակարգերի հետազոտումը պատահական ազդեցությունների դեպքում բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիաների մեթոդով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Dec 27 2013
Հարկային համակարգի մոդելավորումը և կառավարումը անորոշության պայմաններում իրական ներդրումների խթանման նպատակով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Nov 14 2013
Ցիրկուլյանտ և հակացիրկուլյանտ կառավարման համակարգերի մատրիցային կարգավորիչների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Mar 21 2013
Նախօրոք տրված սպեկտրներով կառավարումների սինթեզը ինտեգրո-դիֆերենցիալ հավասարումներով նկարագրվող համակարգերում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Jun 17 2011
Ծրագրային փաթեթի ստեղծման օպտիմալ կառավարման մշակումը անորոշության պայմաններում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )