Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Aug 24 2022
Development and research of a solar module with combined mirror and fresnel concentrators following the sun National Polytechnic University of Armenia Power energy systems with renewal and alternative sources of energy ( Ե.14.04 )
Aug 29 2017
Գյուղական ինքնավար արևա-հողմային կայանների հետազոտությունը և պարամետրերի հիմնավորումը Հայաստանի պայմաններում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Jul 07 2017
Լուսաթափանց ֆրենելային կայուն խտարաններով արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Mar 03 2015
Nostrification - 445 Ռուսաստանի «Մոսկվայի էներգետիկական ինստիտուտ» ազգային հետազոտական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Jun 06 2014
Հեռահաղորդակցության կայանների էներգասնուցման համակարգերի մշակումը էներգիայի վերականգնվող ձևերի հիման վրա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Dec 01 2011
Արևային էներգիայի բազմահայելային խտարարով ֆոտոէլեկտրաջերմային փոպակերպիչի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Jul 14 2009
Կենսա-հողմա- և արևային էներգետիկական համակցված համակարգի հետազոտում և մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Nov 04 2008
Արդյունավետ ֆոտոէլեկտրաջերմային կայանքի մշակում և կիրառման հնարավորությունների հետազոտում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Nov 04 2008
Ավտոնոմ արևային ֆոտոէլեկտրական էլեկտրակայանի նախագծում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )