Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Apr 19 2023
Lense-Thirring effect and modified gravity A.I. Alikhanyan National Science Laboratory (Yerevan Physics Institute) Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Sep 08 2022
Enteracting higher spin theories in flat and AdS spaces A.I. Alikhanyan National Science Laboratory (Yerevan Physics Institute) Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Jul 06 2022
Vogel's universality and its applications A.I. Alikhanyan National Science Laboratory (Yerevan Physics Institute) Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Jun 25 2022
Study of multiwavelength and neutrino emission from blazars Yerevan State University Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Apr 29 2022
Some quantum effects in cosmological models Yerevan State University Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Jun 11 2021
Thermal entanglement and magnetic properties of metal-containing materials A.I. Alikhanyan National Science Laboratory (Yerevan Physics Institute) Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Dec 19 2020
Some effects of quantum field theory in external gravitational field Yerevan State University Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Sep 29 2020
Ատոմների և մոլեկուլների փոխակերպումները միջաստղային ամպերում և նախակենսամոլեկուլների առաջացումը Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Jul 21 2020
Ոչ խոտորումային դինամիկան վաղ տիեզերքում, աքսիոնանման մասնիկներից մինչև մութ մատերիա և կոնդենսատներ Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Jun 30 2020
Ընդհանրացված գրավիտացիայի տեսության հետազոտություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Jun 02 2020
Dark matter and galactic halos A.I. Alikhanyan National Science Laboratory (Yerevan Physics Institute) Theoretical physics ( Ա.04.02 )
Dec 30 2019
Երկչափ կրիտիկական Իզինգի մոդելի դեֆեկտներն ու մնացորդային ցանցային էֆեկտները Ա.Ալիխանյանի անվան Ազգային գիտական լաբորատորիա Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Dec 14 2019
Պլազմայի գերալֆվենյան տարածումը մագնիսաակտիվ ֆոնային պլազմայում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Oct 22 2019
Բազմերանգ քվանտային էլեկտրոդինամիկաների տարածության ուսումնասիրությունը 2<d<6 չափում Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Jun 22 2019
Տոպոլոգիայով պայմանավորված վակուումային քվանտային երևույթներ կոր տարածություններում ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )