Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Jan 25 2024
The diversity of eimeriosis in rabbits: pathogen and epizoology in Armenia Scientific Center of Zoology and Hydroecology Zoology, parasitology, ecology ( Գ.00.08 )
Dec 25 2023
Diversity and ecology of terrestrial mollusks of Armenia Yerevan State University Zoology, parasitology, ecology ( Գ.00.08 )
Nov 06 2023
Episotological characteristics of the natural focus of tularemia in the southeast part of the Republic of Armenia Scientific Center of Zoology and Hydroecology Zoology, parasitology, ecology ( Գ.00.08 )
Dec 01 2022
Ecological and microbiological characteristics of the Hrazdan hydroecosystem Scientific Center of Zoology and Hydroecology Zoology, parasitology, ecology ( Գ.00.08 )
Nov 28 2022
Hunting and animal husbandry in the bronze and iron ages in the Northwestern Armenia Scientific Center of Zoology and Hydroecology Zoology, parasitology, ecology ( Գ.00.08 )
Nov 24 2022
Fauna and ecology of mining flies (Diptera, Agromyzidae) in Artsakh Republic Scientific Center of Zoology and Hydroecology Zoology, parasitology, ecology ( Գ.00.08 )
Feb 25 2020
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի ջրային էկոհամակարգերի ձկնաշխարհը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Oct 01 2019
Զոոբենթոսի կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ կազմակերպումը խոշոր քաղցրահամ բարձրալեռնային ջրամբարի տրոֆիկ կարգավիճակի տարաուղղված փոփոխությունների պայմաններում (Սևանա լճի օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Jul 24 2019
քնամկների ընտանիքի /Rodentia, Myoxidae Gray, 1821/ ֆաունան և էկոլոգիան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
May 24 2019
Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera: Papilionoidea և Hesperioidea) ֆաունաների համեմատական վերլուծությունը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Feb 08 2019
Հայաստանի մողեսների վտանգված տեսակների պոպուլյացիոն էկոլոգիան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Jul 18 2018
Հայաստանի սինանթրոպ կաթնասունների ֆաունան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Mar 23 2018
Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցության ուսումնասիրությունը լճագորտի որոշ օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Jul 10 2017
Արցախի Հանրապետության միջատակերները ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Jun 20 2014
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթնասունների ֆաունան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )