Սովորողների հանրամշակութային հաղորդակցական կոմպետենտության ձևավորման հիմնախնդիրն ավագ դպրոցում

2018

Confirmed

2017

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ