Մակերիկամների կեղևի միտոքոնդրիումներում ստերոիդ-հիդրոքսիլացնող ֆերմենտատիվ համակարգի բաղդրամասերի ակտիվ կենտրոնների և փոխազդման մեխանիզմների ուսումնասիրումը

1995

Confirmed