Որոտան գետի ավազանի պլիոցեն-պլեյստոցենային ֆլորաները (Հարավ-Արևելյան Հայաստան)

1995
Confirmed