Development of design methodes for rad-hard digital integrated circuits

2020

Confirmed
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (1.41 MB)
Ընդդիմախոս Խ.Շարոյանի կարծիքը
Խ.Շարոյան (1 MB)
Ընդդիմախոս Օ.Պետրոսյանի կարծիքը
Օ.Պետրոսյան (1.1 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Պետրոսյան (829.57 KB)