Microwave irradiation synthesis of transitional metals (Mo, W, Mn, Re) carbides, borides and boron carbide, their physicomechanical and catalytic properties

2021
Ընդդիմախոս Վ.Բաղրամյանի կարծիքը
Վ.Բաղրամյան (225.05 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Ղուկասյանի կարծիքը
Պ.Ղուկասյան (150.91 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (291.68 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Դավթյան (1.2 MB)