Problems of constitution model formation of social-legal state in the Republic of Armenia

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Ն․Գ․Սուքիասյանի կարծիքը
Ն․Գ․Սուքիասյան (1.04 MB)
Ընդդիմախոս Հ․Զ․Սարգսյանի կարծիքը
Հ․Զ․Սարգսյան (1.06 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրասիա միջազգային համալսարան (1.24 MB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Բարսեղյան (405.94 KB)