Self-Reflection of Literature in Modern German Prose since German Romanticism /on the material of Thomas Mann and Gunther Grass` works/

2022

Ընդդիմախոս Կ.Մատինյանի կարծիքը
Կ.Մատինյան (1.21 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (1.17 MB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ե.Էթարյան (830.72 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Շյոնբորնի կարծիքը
Ս.Շյոնբորն (1.69 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Դեթերինգի կարծիքը
Հ.Դեթերինգ (539.81 KB)