Human resource management issues of information technology sector of RA

2022

Confirmed
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.33 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Ռ․Նռանյանի կարծիքը
Ա․Ռ․Նռանյան (1.36 MB)
Ընդդիմախոս Ֆ․Ն․Մայիլյանի կարծիքը
Ֆ․Ն․Մայիլյան (1.12 MB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Գրիգորյան (566.53 KB)