The economic-mathematical analysis of the sensitivity of monetary policy indicators of the Republic of Armenia

2023

Confirmed
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (311.27 KB)
Ընդդիմախոս Ռ. Ա. Գևորգյանի կարծիքը
Ռ. Գևորգյան (262.46 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Լևոնյան (578.06 KB)