The economic-mathematical analysis of the sensitivity of monetary policy indicators of the Republic of Armenia

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Ռ. Ա. Գևորգյանի կարծիքը
Ռ. Գևորգյան (262.46 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (311.27 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Լևոնյան (578.06 KB)