Problems of attracting investments in post-war Armenia

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Ն.Է. Միրզոյանի կարծիքը
Ն.Է. Միրզոյան (930.33 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Խ. Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Խ. Մարկոսյան (995.93 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.2 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գևորգյան (416.17 KB)