Երևանի պետական համալսարան (Մշակութաբանություն)

Speciality
Questions
 1. Մշակույթի էվոլյուցիոնիստական տեսությունը:
 2. Մշակույթի իրավունքը և մշակութային դեմոկրատիա:
 3. Կայսերական Ռուսաստանի մշակութային առանձնահատկությունները:
 4. Հայկական մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների կազմում:
 5. Մշակույթի դիֆուզիոնիստական հայեցակարգը:
 6. Մշակութային քաղաքականության առանձնահատկությունները ժամանակակից Հայաստանում:
 7. Խորհրդային Միության մշակութային համակարգը:
 8. Միջնադարյան արհեստագործությունը, արհեստագործական կազմակերպությունները:
 9. Ամերիկյան մշակութային մարդաբանության դպրոցը:
 10. Մշակութային ժառանգություն:
 11. Հետխորհրդային մշակութային զարգացումները Ռուսաստանում և Կովկասում:
 12. Հուշարձանը մշակույթի համակարգում:
 13. Մշակույթ և անհատ տեսական ուղղությունը:
 14. Մշակութային հիշողություն:
 15. Հայկական սփյուռքի պատմա-մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները:
 16. Ցեղասպանության մշակութային ասպեկտները:
 17. Մշակույթի մեկնաբանական և սիմվոլիկ ուղղությունները:
 18. Մշակութային տուրիզմ և տուրիզմի մշակույթ հասկացությունները:
 19. Ցեղասպանության արդյունքում ձևավորված սփյուռքի մշակութային առանձնահատկությունները:
 20. Վաղ-խորհրդային շրջանի մշակույթ (20-40-ական թթ.):
 21. Վաղ երկրագործական մշակույթներ:
 22. Խորհրդային և հետխորհրդային Հայաստանի թանգարանային մշակույթը:
 23. Լճացման և վերակառուցման տարիների մշակութային առանձնահատկությունները (70-80-ական թթ.):
 24. Թանգարանը ժամանակակից մշակութային դաշտում: