ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
0203, Աշտարակ - 2
Հեռ.
(+374 10) 288150
Էլ․ փոստ
ifi@ipr.sci.am
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ա.04.05 , Ա.04.07 , Ա.04.21