ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Երևան 0025, Չարենցի փ. 15
Հեռ.
(+374 10) 556896
Էլ․ փոստ
info@iae.am
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Է.00.03 Է.00.04 Ժ.01.05