Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մասիս Սարքիս Սարքիսսյան (975.78 KB)
2019
Պաշտպանությունը ճանաչվել է անվավեր ԲՈԿ-ի կողմից
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (ՀՀ և ԻԻՀ օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝  Աշոտ Սալնազարյան

Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (Ը.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ Արմեն ՀակոբյանՀայկ Մանասելյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 07.02.2019