Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 9Ա-վ1 հրամանը

1. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հրաչուհի Ալբերտի Ղազարյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Մարտիրոսովնա Խիզանցյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.02.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիլիթ Հայկազի Մուրադյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Թամարա Զավենի Գրիգորյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալիմ Ռուսլանի Մախովին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files