Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 10Ա-վ1 հրամանը

1. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 065 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գրիգոր Եդիգարի Բարսեղյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 065 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էրիկ Զավենի Մարտիրոսյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 068 Պատմագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հարություն Գևորգի Սելիմյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Թ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files