Հայաստանի Հանրապետության Հյուսիսային և Արևելյան սեյսմաակտիվ շրջաններում GNSS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գեոդեզիական մոնիթորինգի մեթոդի զարգացումը և կիրառումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ԱԻՆ "Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն"
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Պ.Էֆենդյանի կարծիքը
Պ.Էֆենդյան (309.3 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԱԻՆ "Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն" (570.97 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Նազարեթյանի կարծիքը
Ս.Նազարեթյան (435.15 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մարգարյան (975.85 KB)