Լետրոզոլի արդյունավետությունը օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաներում ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշով կանանց մոտ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Կ.Բլբուլյանի կարծիքը
Ա.Կ.Բլբուլյան.pdf (1.04 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԻ.pdf (1.31 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Ս.Վարդանյանի կարծիքը
Վարդանյան Ռ.Ս. (1.57 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ճզմաչյան (611.02 KB)