Ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Գ.Մխիթարյանի կարծիքը
Գ.Մխիթարյան (360.93 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Աբաջյանի կարծիքը
Ա.Աբաջյան (1.6 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Մուրադյան (371.31 KB)