Կատարային ոսկրի ապաճի կանխարգելումը ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ ոսկրային հյուսվածքի կենսամեխանիկական հատկությունների հաշվառմամբ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Հ.Դ.Ենոքյանի կարծիքը
Հ.Դ.Ենոքյան (709.06 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Վ. Լալայանի կարծիքը
Կ.Վ. Լալայան (955.26 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ (1.14 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.37 MB)