Ավազանկարչությունը որպես կրտսեր դպրոցականի ստեղծարարության խթանման միջոց

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ն.Հարությունյանի կարծիքը
Ն.Հարությունյան (182.77 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Հակոբյանի կարծիքը
Ն.Հակոբյան (237.51 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Խաչիբաբյան (489.63 KB)