Բարձր գալակտիկական լայնություններում DFBS ուշ դասի աստղերի ուսումնասիրություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Առաջատար կազմակերպություն
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի աստղագիտության ինստիտուտ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Նիկողոսյանի կարծիքը
Ա.Նիկողոսյան (236.88 KB)
Ընդդիմախոս Ժ.Մարտիրոսյանի կարծիքը
Ժ.Մարտիրոսյան (192.18 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Կոստանդյան (795.88 KB)