Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (1.86 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Առաքելյանի կարծիքը
Վ.Առաքելյան (1.7 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Շահինյանի կարծիքը
Մ.Շահինյան (1.98 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Չիլինգարյան (1014.86 KB)