Հետազոտություններ N-տեղակալված ցիկլիկ ամինների տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների բնագավառում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Գ.Մակարյանի կարծիքը
Գ.Մակարյան (394.32 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ենգոյանի կարծիքը
Ա.Ենգոյան (294.14 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (804.81 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Բաղդասարյան (1.3 MB)