Մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Ռ.Մարտիրոսյանի կարծիքը
Ա.Ռ.Մարտիրոսյան (669.27 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա (587.77 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գ.Ենգիբարյանի կարծիքը
Վ.Գ.Ենգիբարյան (593.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ղազարյան (304.86 KB)