Հրամաններ

2021 թվականի հունիսի 11-ի 11Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2021 թվականի մայիսի 27-ի 10Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2021 թվականի ապրիլի 28-ի 9Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի ապրիլի 7-ի 7Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2021 թվականի ապրիլի 7-ի 8Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան