Հրամաններ

2021 թվականի մարտի 15-ի 6Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 15 գիտական աստիճան
2021 թվականի փետրվարի 24-ի 5Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 12 գիտական աստիճան
2021 թվականի փետրվարի 4-ի 2Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի փետրվարի 4-ի 3Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 9 գիտական աստիճան