Աշոտ Մելքոնյանի հրապարակումները

Դասավորել ըստ
Տարի

Գիրք

Հայոց պատմություն, պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց

Էջ. 40, (2011)

Նկարագրություն: Ուղեցույցում հիմնականում լուսաբանված ենհետևյալ հարցերը. թեստերի կառուցվածքը, բովանդակային դասիչը, թեմատիկ-բովանդակային բաշխումը, առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ բացատրություններ, պատասխանների ձևաթղթի լրացման կարգը։ Տրված են նաև առաջադրանքների նմուշներ՝ ըստ մակարդակների և տիպերի։
Սույն ուղեցույցը լուսաբանում է թեստերի բովանդակությունը, պարզաբանում առաջադրանքների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև օգնում հաղթահարե դրանց լուծման հնարավոր դժվարությունները։