Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (341.93 KB)
Ընդդիմախոս Է.Պեպլոզյանի կարծիքը
Է.Պեպլոզյան (212.52 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Մելքումյանի կարծիքը
Մ.Մելքումյան (282.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարդանյան (685.49 KB)
2019
Отклонено
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Կորյուն Աթոյան

Մասնագիտություն՝ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (Ը.00.02)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայ-Ռուսական համալսարան

Խորհուրդ`Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ՝ Վարդան Սարգսյան, Հրաչյա Օհանյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 11.07.2019