Особенности психологической защиты населения приграничной зоны и возможности развития (на примере Арцаха)

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Социальная психология
ԺԹ.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Ընդդիմախոս Ի.Ղազարյանի կարծիքը
Ի.Ղազարյան (789.96 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (1.27 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Սեդրակյանի կարծիքը
Ս.Սեդրակյան (1 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Ֆիրյան (367.33 KB)