Проблемы конституционализации принципов вины и соразмерности наказания в контексте новых конституционных регулировок и Европейских правовых стандартов

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Публичное право*
ԺԲ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Ընդդիմախոս Ա.Գ.Վաղարշյանի կարծիքը
Ա.Գ.Վաղարշյան (1.28 MB)
Ընդդիմախոս Ի.Վ.Սարգսյանի կարծիքը
Ի.Վ.Սարգսյան (1.03 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (881.76 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Վարդանյան (1.15 MB)