Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ

Թվանիշ
Ե.20.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Գյուղատնտեսական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր