Նորագույն շրջանի հայ գրականություն

Թվանիշ
Ժ.01.02

Ժ.01.02 -ը ներառում է Ժ.01.04 – Գրականության տեսություն մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ (նորագույն շրջանի հայ գրականություն) Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ (գրականության տեսություն) Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել