Ռուս գրականություն

Թվանիշ
Ժ.01.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (ռուսական գրականություն) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (արտասահմանյան գրականություն) Դիտել