Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ

Թվանիշ
ԺԷ.00.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Արվեստագիտության
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Դիտել